fbpx

Arşiv etiketleri: Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresi

Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresi

Düzenleyici İşlemlerde Dava Açma Süresi ,anayasa ve kanunların verdiği yetki ölçüsünde kamu idarelerinin idari işlemleri düzenleme yetkisi vardır. Düzenleyici işlemler; tüzük ve yönetmelik, Genel Tebliğ, Genelge vb. işlemlerden oluşmaktadır. 2577 sayılı Kanunu 7’nci maddesine göre düzenleyici işlemlere açılacak davalarda dava açma süresi; ilanı gereken düzenleyici işlemlerde ilan tarihini izleyen güm den itibaren, işlemlerin uygulanması üzerine […]