fbpx

Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler

Düzeltme ve Şikayet Başvurularının Reddi Yolunda Tesis Edilen İşlemler , Vergi/Ceza ihbarnamelerine karşı, tebliğ tarihinden itibaren işleyecek 30 günlük dava açma süresinin geçirilmesi durumunda, ihbarnameye konu vergi ve cezalar kesinleşmiş ve tahsil safhasına gelinmiş olmaktadır. Ancak 213 sayılı Kanunda, bu duruma ilişkin olarak, mecburi olmayan, bir idari itiraz prosedürü öngörülmüştür. Vergi Usul Kanunu’nun 116. ve […]