fbpx

Vergi Mahkemesinde Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Düzeltme Talebinde Bulunanlar

Vergi mahkemesinde dava açma süresini geçiren mükellefler, beş yıllık genel zaman aşımı süresi içinde, düzeltme talebinde bulunarak, hatanın düzeltilmesini talep edebilirler. Başka bir anlatımla, süre nedeniyle kaçırmış oldukları dava açma süresini, düzeltme talebinde bulunmak suretiyle yeniden başlatabilirler. Ancak ilgili kısımda da ayrıntılı olarak açıklandığı gibi, bu yola başvurmak suretiyle, dava açma sürecini başlatabilmek için ortada […]

Düzeltme Talebi

Düzeltme Talebi , düzeltme, vergilendirme işlemlerinde yapılan hataların ortadan kaldırılmasına yönelik yargıya gitmeden önce idari aşamada çözüm için yapılan bir işlemdir. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun “Düzeltme Yetkisi ve Reddiyat” başlıklı 120 nci maddesinde Vergi hatalarının düzeltilmesine, ilgili vergi dairesi müdürünün karar vereceği belirtilmiştir. Ayrıca aynı maddenin son fıkrasında ”Kanunun 4 üncü maddesinde yazılı vergi […]