fbpx

Düzeltilebilecek Karar Yanlışlıkları

Danıştay 3. Dairesi Tarih     : 16.04.2012 Esas No           : 2010/5533 Karar No  : 2012/1267 İYUK Md. 30 DÜZELTİLEBİLECEK KARAR YANLIŞLIKLARI 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu’nun 30. maddesinde öngörülen yanlışlıkların düzeltilmesi durumları; iki tarafın adı ve soyadı ile sıfatı ve iddiaları sonucuna ilişkin yanlışlıklar ile hüküm fıkrasındaki hesap yanlışlıklarını içerdiğinden, hüküm fıkrasındaki sonucun belirtilen kural […]