fbpx

Derneğin Kanuni Temsilcisinin Derneğin Tasfiyesi Sona Erdikten Sonra Salınan Vergi Borçlarından Sorumluluğu

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 26.09.2012 Esas No         : 2012/168 Karar No  : 2012/322 VUK Md. 10 DERNEĞİN KANUNİ TEMSİLCİSİNİN DERNEĞİN TASFİYESİ SONA ERDİKTEN SONRA SALINAN VERGİ BORÇLARINDAN SORUMLULUĞU Derneğin tasfiyesi tamamlanarak tüzel kişiliği sona erdikten sonra adına salınan vergilerin tahakkuk ettiği halde vadesinde ödenmemesi nedeniyle, kamu alacağının dernekten tahsil olanağının bulunmadığı ileri […]