fbpx

Arşiv etiketleri: Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi Halinde Kdv İndirimi

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi Halinde Kdv İndirimi

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 02.02.2017 Esas No : 2013/9693 Karar No  : 2017/514 KDVK Md. 29, 34 İYUK Md. 2, 20 VUK Md. 256 DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYİP MAHKEMEYE İBRAZ EDİLMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİ Mücbir sebep hali bulunmaksızın incelemeye ibraz edilmediği halde daha sonra dava aşamasında Mahkemeye ibraz edilen defter ve belgeler üzerinde Mahkemece bilirkişi incelemesi yaptırılarak […]

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi Halinde Kdv İndirimi

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmeyip Mahkemeye İbraz Edilmesi Halinde Kdv İndirimi , Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 02.02.2017 Esas No : 2013/9693 Karar No  : 2017/514 KDVK Md. 29, 34 İYUK Md. 2, 20 VUK Md. 256 DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEYİP MAHKEMEYE İBRAZ EDİLMESİ HALİNDE KDV İNDİRİMİ Mücbir sebep hali bulunmaksızın incelemeye ibraz edilmediği halde daha sonra […]