fbpx

Defter ve Belgelerin İncelemeye İbraz Edilmemesi Nedeniyle Re’sen Yapılan Kdv Tarhiyatı

Danıştay 9. Dairesi Tarih : 30.03.2017 Esas No : 2014/6558 Karar No : 2017/3429 VUK Md. 30 KDVK Md. 34 DEFTER VE BELGELERİN İNCELEMEYE İBRAZ EDİLMEMESİ NEDENİYLE RE’SEN YAPILAN KDV TARHİYATI Davacı tarafından hem dava dilekçesinde hem de temyiz dilekçesinde defter ve belgelerin incelenmek üzere hazır olduğunun belirtildiği durumda, re’sen araştırma ilkesi uyarınca Vergi Mahkemesince vergi dairesi de […]