fbpx

Defter ve Belgelerin İbraz Zorunluluğu

1. GİRİŞ 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun “Defter Tutma” başlıklı ikinci kısmı ile “Vesikalar” başlıklı üçüncü kısmında, defter ve belge düzenine ilişkin usul ve esaslar hüküm altına alınmıştır. Buna göre; defter tutmanın amacı (VUK, madde 171): Mükellefin vergi ile ilgili servet, sermaye ve hesap durumunu tespit etmek; Vergi ile ilgili faaliyet ve hesap neticelerini tespit […]