fbpx

Defter ve Belgelerin İbraz Edilmemesi Halinde Karşılaşılacak Yaptırımlar

Defter ve belgelerini ibraz etmeyen mükellefler aşağıda maddeler halinde belirttiğimiz yaptırımlara maruz kalmaktadır. 1-213 sayılı V.U.K.’nun ; 30/3. maddesinde hükmü gereğince inceleme dönemleri vergi matrahları re’sen takdir edilir. 2-213 sayılı V.U.K.’nun ; Mük. 355. maddesi hükmü gereğince defter ve belge ibraz etmemekten dolayı özel usulsüzlük cezası kesilir. 3-213 sayılı V.U.K.’nun ; 359/a‘2. maddesi hükmü gereğince […]