fbpx

Arşiv etiketleri: Defter-Beyan Sistemine Kimler Başvuru Yapabilir?

Defter-Beyan Sistemine Kimler Başvuru Yapabilir?

a) Basit usule tabi mükellefler, – Kendileri, – Aralarında bu Tebliğin ekinde (Ek:1) yer alan “Defter-Beyan Sistemi Kullanımı Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi (Meslek Odaları ile Basit Usulde Vergilendirilen Üyeleri İçin)” düzenledikleri meslek odaları veya – 340 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ekinde yer alan “Elektronik Beyanname Gönderme Aracılık ve Sorumluluk Sözleşmesi” imzaladıkları meslek […]