fbpx

Davadan Feragat Durumunda Borcun Yapılandırılması ve Ücret-i Vekalet Alınamayacağı İlkesi

7020 sayılı yasanın 3/17 md. hükmü gereği davadan feragat durumunda borcun yapılandırılması ve ücret-i vekalet alınamayacağı ilkesi Bilindiği gibi, vergi yargısında ödeme emrine karşı dava açmış olan mükelleflerden; yürürlüğe giren 7020 sayılı Vergi ve SGK Borç Yapılandırması Yasası’na göre davadan vazgeçerek borçlarını yapılandırmaları durumunda mahkemelerce ücret-i vekalet, mahkeme masrafı veya avukat vekalet ücreti, icra masrafları, […]