fbpx

Arşiv etiketleri: DAVA DİLEKÇESİNİN İMZALANMASI

Vergi Dava Dilekçesinin İmzalanması

Dilekçede, davacı ile birlikte, varsa kanuni temsilcisi ve vekilin ad soyadı ve adresinin gösterilmesi, dilekçeyi her üçünün birden imzalamasını gerektirmez. Vekil varsa, dilekçe sadece onun tarafından imzalanır. Vekil yok kanuni temsilcisi varsa, dilekçeyi imzalayacak olan kanuni temsilcidir. Asıl mükellefin imzası, ancak davayı doğrudan kendisinin açması halinde gereklidir.   Birden fazla kimsenin aynı dilekçe ile dava […]

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır ?

Genel olarak taraflardan birini vergi idaresi oluştururken  diğerini mükellef veya sorumlu oluşturmaktadır. Vergi yargısında ehliyet yönünden ayrı bir özellik söz  konusu değildir. Medeni kanuna atıf yapılmıştır. Medeni kanunun 8. md’si;”bütün kişiler medeni haklardan yararlanma hakkına sahiptir” denilmektedir. Gerçek kişiler yönünden; cenin sağ doğmak koşuluyla ana  rahmine düştüğü andan itibaren medeni haklardan  yararlanır. Tüzel kişilerde; kanuni […]