fbpx

Dava Dilekçesinde,Dava Konusunun Açık Olarak Tanımlanması Gerektiği

Danıştay 4. Dairesi Tarih         : 19.01.2011 Esas No   : 2010/9431 Karar No  : 2011/195 İYUK Md. 3, 5, 15 DAVA DİLEKÇESİNDE, DAVA KONUSUNUN AÇIK OLARAK TANIMLANMASI GEREKTİĞİ Bir hükmün iptaline ilişkin istemin, dava dilekçesinin hem “davanın konusu” hem de “sonuç ve talepler” bölümlerinde tekrarlanması ve dava konusunun hiçbir tereddüde yer vermeyecek şekilde açık ve kesin olarak tanımlanması gerektiği […]