fbpx

Arşiv etiketleri: Dava Açma Süresi İçinde Vergi İdaresine Başvurulmasının Dava Açma Süresini Durdurmayacağı Gibi Bu Süreyi Kesmeyeceği

Dava Açma Süresi İçinde Vergi İdaresine Başvurulmasının Dava Açma Süresini Durdurmayacağı Gibi Bu Süreyi Kesmeyeceği

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih    : 30.01.2013 Esas No         : 2011/102 Karar No        : 2013/21 2577 s. İYUK Md. 7, 11 DAVA AÇMA SÜRESİ İÇİNDE VERGİ İDARESİNE BAŞVURULMASININ DAVA AÇMA SÜRESİNİ DURDURMAYACAĞI GİBİ BU SÜREYİ KESMEYECEĞİ Cezaya veya vergilendirmeye karşı ancak, ihbarnamenin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde yetkili vergi mahkemesinde dava açılabileceği, bu süre […]