fbpx

Arşiv etiketleri: Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması İstemiyle Yapılan Düzeltme Şikayet Başvurusu

Dava Açma Süresi Geçtikten Sonra Vergi Ziyaı Cezalarının Kaldırılması İstemiyle Yapılan Düzeltme Şikayet Başvurusu

Danıştay 4. Dairesi Tarih    : 29.05.2012 Esas No         : 2009/6960 Karar No  : 2012/2112 VUK Md. 116, 117 DAVA AÇMA SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA VERGİ ZİYAI CEZALARININ KALDIRILMASI İSTEMİYLE YAPILAN DÜZELTME ŞİKAYET BAŞVURUSU Dava açma süresi geçtikten sonra, vergi ziyaı cezalarının kaldırılması istemiyle Vergi Dairesine ve Maliye Bakanlığı’na yapılan düzeltme şikâyet başvurularının, vergisi daha önce tevkif […]