fbpx

Arşiv etiketleri: DAVA AÇILDIKTAN SONRA POSTA ÜCRETİNDE MEYDANA GELEN AZALMA

Dava Açıldıktan Sonra Posta Ücretinde Meydana Gelen Azalma

Dava açıldıktan sonra posta ücretinde tebliğ işlemlerinin yapılmasını engelleyecek şekilde azalma olması halinde otuz (30) gün içinde posta ücretinin tamamlanması ilgiliye tebliğ edilir. Bu süre içinde tamamlanmadığı takdirde aynı şekilde bildirim bir daha tekrarlanır.   Posta ücreti, süresi içinde tamamlanmazsa dosyanın işlemden kaldırılmasına karar verilir. Kararın tebliğ tarihinden itibaren üç ay içinde, noksan tamamlanmak suretiyle […]

Vergi Mahkemesine Dava Nasıl Açılır ?

Genel olarak taraflardan birini vergi idaresi oluştururken  diğerini mükellef veya sorumlu oluşturmaktadır. Vergi yargısında ehliyet yönünden ayrı bir özellik söz  konusu değildir. Medeni kanuna atıf yapılmıştır. Medeni kanunun 8. md’si;”bütün kişiler medeni haklardan yararlanma hakkına sahiptir” denilmektedir. Gerçek kişiler yönünden; cenin sağ doğmak koşuluyla ana  rahmine düştüğü andan itibaren medeni haklardan  yararlanır. Tüzel kişilerde; kanuni […]