fbpx

Danıştayın Bozma Kararına İstinaden Yeniden Verilecek Kararlara Karşı Yapılacak Temyiz Başvurusu

Danıştay 9. Dairesi Tarih     : 23.05.2012 Esas No           : 2009/9913 Karar No  : 2012/2862 2577 s. İYUK Md. 49 DANIŞTAYIN BOZMA KARARINA İSTİNADEN YENİDEN VERİLECEK KARARLARA KARŞI YAPILACAK TEMYİZ BAŞVURUSU Vergi mahkemesi kararlarının Danıştay tarafından bozulması halinde yeniden verilecek kararlara karşı yapılacak temyiz başvurularının, vergi mahkemesince bozma esaslarına uyulmuş olup olmadığı yönünden incelenebileceği hk. Davanın […]