fbpx

Arşiv etiketleri: Danıştay’da Dava Açmak Vergi Tahsilatını Durdurur Mu?

Danıştay’da Dava Açmak Vergi Tahsilatını Durdurur Mu?

Vergi mahkemesinde ve/veya Danıştay’da dava açılması halinde tahsil işleminin durup durmayacağı yönünde tereddütler olduğu gelen sorulardan anlaşılmaktadır. Yazımızda konu vergi mahkemesi ve Danıştay boyutuyla ele alınacaktır. İdari Yargılama Usulü Kanununun 27’nci maddesi “Yürütmenin durdurulması” başlığını taşımaktadır. Madde hükmüne göre; 1. Danıştay’da veya idari mahkemelerde dava açılması dava edilen idari işlemin yürütülmesini durdurmaz. Danıştay veya idari […]