fbpx

DANIŞTAY : TAKDİR KOMİSYONLARI VERGİ ZAMANAŞIMI SÜRESİNE UYMALIDIR!

Danıştay 9. Dairesi Tarih     : 02.05.2017 Esas No : 2016/2623 Karar No  : 2017/4354 VUK Md. 114 TAKDİR KOMİSYONUNA BAŞVURULMASI HALİNDE ZAMANAŞIMININ TESPİTİ Mahkemelerce görülmekte olan davaların çözümünde Anayasa Mahkemelerince verilen iptal kararlarına uyulmasının zorunlu olduğu, Anayasa Mahkemesinin iptal kararlarıyla ortadan kaldırılan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 114. maddesinin 2. fıkrasının zamanaşımı tespitinde dikkate alınmasının mümkün olmadığı hk. […]