fbpx

Arşiv etiketleri: danıştay kararı

Düzenlenen Faturalar Yönünden Yapılan Tespitlerin Faturaların Sahte Olduğunu İspatlamak İçin Yeterli Olmaması

Danıştay 9. Dairesi Tarih     : 23.02.2017 Esas No : 2014/8155 Karar No  : 2017/2067 VUK Md. 3 KDVK Md. 29 DÜZENLENEN FATURALAR YÖNÜNDEN YAPILAN TESPİTLERİN FATURALARIN SAHTE OLDUĞUNU İSPATLAMAK İÇİN YETERLİ OLMAMASI Vergilendirme işlemi yapılırken, Kanuna uygun olarak biçimlendirilen muamelelerin bu biçimselliğinin ötesine geçilerek, muamelenin tarafları arasında oluşan maddi ve hukuki ilişkinin gerçek mahiyetinin araştırılması gerektiği, davacıya fatura […]