fbpx

İdari Yargı veya Vergi Yargısı Nedir?

 Bilindiği gibi, “yargı” kavramı, bir yandan uyuşmazlıklara bakan yargı kuruluşlarını, diğer yandan da o yargı kuruluşlarının uyguladıkları usul hükümlerini içine alan geniş bir kavramdır.          Yargılama hukukunun dallarından biri olan idari yargılama, idarenin işlem eylemlerinden doğan uyuşmazlıkları incelemektedir.   Mali uyuşmazlıkların incelenmesi ise idari yargılama içinde çok önemli bir yere sahiptir.   Mali uyuşmazlıkların yargı yoluyla […]