Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü İşlemlerine Karşı Haklar

 

BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ

 

İşlem türü

 

Vatandaşın Hakları

 

Hakkın Dayanağı

 

Müracaat Süresi

 

Müracaat Mercii

 

 

 

İç Denetçi Aday Belirleme Sınavı

İtiraz Hakkı ÖSYM ile Yapılan Protokol 10 gün içinde ÖSYM Başkanlığı
 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye

Büyük Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

 

 

 

 

 

İç Denetçi Adayı Sertifika Eğitimi

 

İtiraz Hakkı

İç Denetim Koordinasyon Kurulunun Çalışma Usul ve

Esasları Hakkında Yönetmeliği Madde 6

 

Her zaman

 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu

 

 

Dilekçe Hakkı

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3

 

 

Her zaman

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi
Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

 

 

 

 

İç Denetçi Sertifika Sınavı

 

İtiraz Hakkı

İç Denetçi Adayları Belirleme,

Eğitim ve Sertifika Yönetmeliği Madde 19

 

5 iş günü içinde

 

İç Denetim Koordinasyon Kurulu

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı/ Türkiye Büyük Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7  

60 gün içinde

 

İdare Mahkemesi

 

 

 

 

Mali Hizmetler Uzman Yardımcılığı Sınavı

 

 

İtiraz Hakkı

 

Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliği Madde 11

 

 

5 iş günü içinde

Yazılı Sınav için ÖSYM Başkanlığı, Sözlü Sınav için Bütçe ve Mali Kontrol Genel

Müdürlüğü

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye

Büyük Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye

Bakanlığı

İdari Dava Açma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 7 60 gün içinde İdare Mahkemesi
 

 

Mali Hizmet Uzman Yardımcılığı Eğitimi ve Yeterlik Sınavı

Müracaat ve Şikayet

Hakkı

657 sayılı Devlet Memurları

Kanunu Madde 21

Her zaman Bütçe ve Mali Kontrol

Genel Müdürlüğü

 

Dilekçe Hakkı

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3  

Her zaman

Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı/ Türkiye

Büyük Millet Meclisi

Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan 60 gün içinde Bütçe ve Mali Kontrol

Genel Müdürlüğü/Maliye Bakanlığı

İdari Dava Açma

Hakkı

2577 sayılı İdari Yargılama

Usulü Kanunu Madde 7

60 gün içinde İdare Mahkemesi