fbpx

Arşiv etiketleri: Borçlunun Haline Münasip Tek Evinin Haczedilemeyeceği

Borçlunun Haline Münasip Tek Evinin Haczedilemeyeceği

Danıştay 4. Daire Tarih         : 16.10.2006 Esas No   : 2006/3488 Karar No  : 2006/1950 6183 sK. Md. 75 BORÇLUNUN HALİNE MÜNASİP TEK EVİNİN HACZEDİLEMEYECEĞİ Binanın özellikleri, borçlunun aile yapısı, konutta ikamet eden birey sayısı, sosyal konumları ve ihtiyaçları gibi ölçüler birlikte değerlendirildiğinde, borçlunun haline münasip olduğu tespit edilen tek evinin vergi borcu nedeniyle haczedilemeyeceği. İstemin Özeti: Kanuni temsilcisi olduğu […]