fbpx

Sorumlunun,Borçlu Mükellefin Vergi Dairesince Takip Edileceği

Danıştay 4. Daire Tarih         : 18.12.2006 Esas No   : 2005/2360 Karar No  : 2006/2683 3568 sK. Md. 12 213 VUK Md. 4 6183 sK. Md. 5 SORUMLUNUN, BORÇLU MÜKELLEFİN VERGİ DAİRESİNCE TAKİP EDİLECEĞİ Müşterek ve müteselsilen sorumlu YMM’nin bağlı olduğu vergi dairesince değil, vergi borçlusu mükellefin bağlı olduğu vergi dairesince takip edilmesi gerektiği. İstemin Özeti: Yeminli mali müşavir olan […]