fbpx

Bölge İdare Mahkemeleri ( BİM ) ve Görevleri

–Bölge İdare Mahkemeleri(BİM), 2576 sayılı kanunla verilen  görevleri yerine getirmek için kurulmuş genel görevli bağımsız  mahkemelerdir. –Bölge idare mahkemelerinde biri idare diğeri vergi olmak üzere en  az iki daire bulunur. –Dairelerde bir başkan ile yeteri kadar üye bulunur. –Bölge idare mahkemesi başkan ve üyeliklerine Hâkimler ve  Savcılar Yüksek Kurulunca atama yapılır –28 ilde BİM bulunmaktadır. […]