fbpx

Vergi Dava Dilekçesi

2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunun 1.maddesinde idare ve vergi mahkemelerinin görevine giren uyuşmazlıkların çözümünde yazılı yargılama usulünün uygulanarak yargılamanın evrak üzerinden yapılacağı belirtilmiştir. Bu nedenle yargılama davacı tarafından yasada öngörülen şekil şartlarına uygun bir dava dilekçesinin mahkemeye verilmesiyle başlamaktadır. 1- Genel Olarak İdari yargılama usulümüz esas itibarıyla yazılı esasını benimsemiş olduğundan ve sözlü olarak […]