fbpx

Bir Vergi Borcunun Aynı Anda İki Muhatapdan Mükerrer Olarak İstenebilir mi?

Aynı verginin alacaklı vergi dairesine karşı ödenmesinden  her şeyden önce o verginin kanunla belirlenen  esas mükellefi sorumludur. Ancak,  belli bazı durumlarda  vergilerin ödenmesinden  esas borçlu mükellefin yerine veya esas mükellefle beraber,  yasalarda gösterilen şekli ile üçüncü şahıslarda sorumlu olabilmektedirler.   İşte bu gibi durumlarda alacaklı vergi dairesi  bütün kişilere  ödeme emri tebliğ etmektedir. Aynı borç aynı […]