Vergi İncelemesine Neden Seçilmiş Olabilirsiniz?

Vergi idaresi, aşağıdaki nedenlerle mükelleflerin defter ve belgelerini inceleyebilir:

o Bir konu genel olarak taranırken,
o Sektör incelemeleri sırasında,
o Karşıt incelemeler nedeniyle,
o Beyanname, ekleri ve dipnotlardaki tutarsızlıklar,
o Mükellefin, sahte ve muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge kullananlar listesine girmesi,
o Kasa hesabının şişkin olması,
o KKEG’lerin şişkin olması,
o Yüksek ortaklar cari hesabının olması,
o Sürekli ve yüksek oranda devreden KDV,
o Sürekli yapılan hatalar ve düzeltme beyanları,
o İade talepleri,
o Sürekli zarar edilmesi,

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.