fbpx

Bir Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı

Bir Faturanın Gerçek Bir Ticari İlişkiye Dayandığının İspatı , Ticari yaşamda malı satan alan mükellefin, malı satanın, vergi ile ilgili yükümlülüklerini yerine getirip getirmediği hususunda bilgi sahibi olması düşünülemez. Esasen vergi mevzuatında bu düşüncenin aksine bir hüküm olmadığı gibi Vergi Usul Kanunu’nun “ Vergi mahremiyeti” başlıklı 5’inci maddesinin de bu düşünceyi destekler nitelikte olduğu aşikardır. Bilerek […]