Bilgi Edinme Hakkı

Bilgi Edinme Hakkı ; mükelleflerin kendileri ile ilgili vergisel işlemlerin dayanaklarını hakkında bilgi edinmelerini sağlayan bir haktır.

Gelir İdaresi Başkanlığı, mükelleflerin bilgi edinme hakkını kullanmaları için, merkez ve taşra teşkilatlarında Bilgi Edinme Birimleri oluşturarak başvurma ve bilgi alma imkanı sağlamıştır.

4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu 24.04.2004 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, bununla ilgili Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik 27 Nisan 2004 tarih ve 25445 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Bu yönetmeliğin 8 inci maddesi gereğince bilgi edinme hakkının etkin olarak kullanılabilmesi, bilgi ve belgelere erişimin zamanında sağlanabilmesi amacıyla Vergi Dairesi Başkanlıkları bünyesinde Bilgi Edinme Birimleri oluşturulmuştur.

İçeriğin geri kalanını görmek için GİRİŞ yapmanız veya ÜYE olmanız gerekmektedir.