fbpx

Arşiv etiketleri: BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTAN GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER BU SİSTEME DAHİL Mİ?

Avukatlar İçin Defter Beyan Sistemi Rehberi

-DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR? Maliye Bakanlığının kendi bünyesinde oluşturduğu, www.defterbeyan.gov.tr sistemi üzerinden NOTER Tasdikine gerek kalmaksızın Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve […]

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler İçin Defter Beyan Sistemi Rehberi

–DEFTER BEYAN SİSTEMİ NEDİR?  Maliye Bakanlığının kendi bünyesinde oluşturduğu,  www.defterbeyan.gov.tr sistemi üzerinden NOTER Tasdikine gerek kalmaksızın Serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükellefler ile basit usule tabi olan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, bu mükelleflerden defter tutmak zorunda olanların defterlerinin bu kayıtlardan hareketle elektronik ortamda oluşturulması ve saklanması, vergi beyannamesi, bildirim ve dilekçelerin elektronik ortamda verilebilmesi ile […]