fbpx

Defter-Beyan Sistemi’ne Başvuru

Defter-Beyan Sistemine yönelik olarak Resmi Gazete’de yayınlanmak üzere Başbakanlığa gönderilen 486 Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı’nın son şekli Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) web sayfasında yayınlandı. 486 No.lu Tebliğin “serbest meslek erbabı, işletme hesabı esasına göre defter tutan mükelleflerle ile basit usule göre defter tutan mükelleflerin kayıtlarının elektronik ortamda tutulması, söz konusu mükelleflerden defter […]