fbpx

İşgal Harcı Nedir? Hangi Hallerde Alınır? İşgal Harcı ile İlgili Uyuşmazlıklarda Özellikli Durumlar

Belediyelerin gelirlerinden bir kısmı ise çeşitli harç gelirlerinden oluşmaktadır. Bunlardan birisi de işgal harcıdır. İşgal kelimesi bir yeri geçici süre ile ele geçirme kullanma anlamına gelmektedir.[1]   İşgal Harcının Kapsamı   2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 52.maddesinin 1.fıkrasında, Belediye sınırları içinde bulunan aşağıdaki yerlerden herhangi birinin satış yapmak veya sair maksatlarla ve yetkili mercilerden usulüne […]