fbpx

Bankalar, Vergiden Dolayı E-Haczi Yanlış Tatbik Ediyor

Bankalar vergi borcu olan mükelleflerin hesaplarına e-haciz koyarak hesapları bloke etmektedir. E-haciz duyurusu veya tebligatı vergi daireleri tarafından bankaların genel müdürlükleri üzerinden şubelere kadar yürüyen bir zincir içinde amme borçlusu mükelleflere teksif edilmektedir. (Bkz. 6183 sayılı yasa md.62, 79) Öncelikle, amme alacağı nedir? Bunu tanımlamak gerekmektedir. Amme alacağı 6183 sayılı yasanın 1. maddesinde şöylece tanımlanmıştır: […]