fbpx

İdari Para Cezası Nedir?

İdari Para Cezası Nedir? , İdari Yargılama Usul Kanunu’nda 3/2-b maddesinde dava dilekçesinde yer alması gereken hususlar arasında sayılan davanın konusu ve sebepleri ile kastedilen budur. Davanın konusu ile tazmini talep edilen zarara yol açan idari işlem, eylem veya sözleşme kastedilmektedir. Davaya yol açan sebepten hareket edilirse iptal davaları 5 gruba ayrılabilir. Çünkü kanuna göre […]