fbpx

Arşiv etiketleri: Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesince Düzenleceği

Müşterek ve Müteselsil Sorumluluk Nedeniyle SMMM Adına Düzenlenecek Ödeme Emrinin,Bağlı Bulunduğu Vergi Dairesince Düzenleceği

Danıştay 3. Dairesi Tarih    : 14.09.2015 Esas No : 2012/4440 Karar No  : 2015/6277 VUK Mük. Md. 227 MÜŞTEREK VE MÜTESELSİL SORUMLULUK NEDENİYLE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİR ADINA DÜZENLENECEK ÖDEME EMRİNİN, BAĞLI BULUNDUĞU VERGİ DAİRESİNCE DÜZENLECEĞİ Serbest muhasebeci mali müşavir olan davacının, muhasebecilik hizmeti sunduğu şirket tüzel kişiliğinin vergi borçlarından müşterek ve müteselsilen sorumlu olduğu […]