fbpx

Arşiv etiketleri: aynı vergi için yeniden uzlaşma talebinde bulunulamaz

Tarhiyat Sonrası Uzlaşma Görüşmesinin Olası Sonuçları

1.Uzlaşmanın Gerçekleşmesi Görüşme sonunda uzlaşmanın sağlanması halinde, üç nüsha olarak düzenlenen Uzlaşma Tutanağı komisyon başkan ve üyeleri ile mükellef veya vekili tarafından imzalandıktan sonra, bir örneği mükellef veya vekiline derhal verilir. Uzlaşmanın mükellefin bağlı bulunduğu vergi dairesi dışındaki bir komisyonda yapılması halinde; kalan iki nüshadan biri gerekli işlem yapılmak üzere üç gün içinde ilgili vergi […]