Araç Vergi Hesaplama

Motorlu Taşıtlar Vergisi 2019 yılı artışı oranı, 2019 yılı yeniden değerleme oranı 30/12/2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile açıklanan %15,9’dur.

7061 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik uyarınca 2019 Mtv Hesaplamasında;

• 31.12.2017 tarihinden önce kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I/A) sayılı tarife,
• 1/1/2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için (I) sayılı tarife

uygulanacaktır.

A) 31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I/A) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

31/12/2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar, 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesinde düzenlenen ve aşağıda yer alan (I/A) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

(I/A) Sayılı Tarife (31.12.2017 Tarihinden Önce Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve yukarı yaş
Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı86160033625490
1301-1600 cm3 e kadar1.4991.124652461177
1601-1800 cm3 e kadar2.6472.0681.218742288
1801-2000 cm3 e kadar4.1703.2111.8881.124443
2001-2500 cm3 e kadar6.2534.5402.8371.695671
2501-3000 cm3 e kadar8.7207.5854.7392.549936
3001-3500 cm3 e kadar13.27911.9487.1973.5921.318
3501-4000 cm3 e kadar20.87818.02810.6174.7391.888
4001 cm3 ve yukarısı34.17025.62415.1756.8202.647

araç vergi sorgulama – Ayrıca, 7103 sayılı Kanunun 21 inci maddesiyle 197 sayılı Kanunun Geçici 8 inci maddesine eklenen fıkra uyarınca; (I/A) sayılı tarifede yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

·           70 kW’ı geçmeyenler birinci satırında,

·           70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler ikinci satırında,

·           85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler üçüncü satırında,

·           105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler dördüncü satırında,

·           120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler beşinci satırında,

·           150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler altıncı satırında,

·           180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler yedinci satırında,

·           210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler sekizinci satırında, ı) 240 kW’ı geçenler dokuzuncu satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

B) 1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için (I) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

1/1/2018 tarihinden (bu tarih dahil) sonra kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzeri taşıtlar ile motosikletler aşağıdaki (I) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

a) (I) Sayılı Tarife (1.1.2018 Tarihinden İtibaren Kayıt ve Tescil Edilen Taşıtlar için)

 

Motor Silindir Hacmi (cm3)Taşıt Değeri (TL)Satır

Numarası

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve yukarı yaş
1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri
1300 cm3 ve aşağısı46.300’ü aşmayanlar186160033625490
46.300’ü aşıp

81.100’ü aşmayanlar

294666036928099
81.100’ü aşanlar31.033720403305108
1301 – 1600 cm3 e kadar46.300’ü aşmayanlar41.4991.124652461177
46.300’ü aşıp

81.100’ü aşmayanlar

51.6491.236717506194
81.100’ü aşanlar61.7991.349782552212
1601 – 1800 cm3 e kadar115.900’ü aşmayanlar72.9112.2761.339817317
115.900’ü aşanlar83.1762.4821.462892346
1801 – 2000 cm3 e kadar115.900’ü aşmayanlar94.5863.5322.0761.236487
115.900’ü aşanlar105.0033.8542.2651.349531
2001 – 2500 cm3 e kadar144.800’ü aşmayanlar116.8794.9943.1201.864738
144.800’ü aşanlar127.5055.4483.4032.034805
2501 – 3000 cm3 e kadar289.700’ü aşmayanlar139.5918.3445.2132.8041.029
289.700’ü aşanlar1410.4649.1025.6873.0591.123
3001 – 3500 cm3 e kadar289.700’ü aşmayanlar1514.60613.1437.9173.9521.449
289.700’ü aşanlar1615.93514.3378.6364.3111.582
3501 – 4000 cm3 e kadar463.600’ü aşmayanlar1722.96519.83111.6795.2132.076
463.600’ü aşanlar1825.05421.63312.7425.6872.265
4001 cm3 ve yukarısı550.500’ü aşmayanlar1937.58728.18616.6937.5032.911
550.500’ü aşanlar2041.00430.74918.2118.1843.176
Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş4-6 yaş7-11 yaş12-15 yaş16 ve yukarı yaş
2- Motosikletler
100-250 cm3’e kadar161121895622
251 – 650 cm3’e kadar3332521618956
651 – 1200 cm3’e kadar85650925216189
1201 cm3 ve yukarısı2.0751.372856680333

 

Ayrıca,

araç ceza sorgulama- (I) sayılı tarifenin “1- Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

·           70 kW’ı geçmeyenler 1, 2, 3 satır numaralarında,

·           70 kW’ı geçen fakat 85 kW’ı geçmeyenler 4, 5, 6 satır numaralarında,

·           85 kW’ı geçen fakat 105 kW’ı geçmeyenler 7, 8 satır numaralarında,

·           105 kW’ı geçen fakat 120 kW’ı geçmeyenler 9, 10 satır numaralarında,

·           120 kW’ı geçen fakat 150 kW’ı geçmeyenler 11, 12 satır numaralarında,

·           150 kW’ı geçen fakat 180 kW’ı geçmeyenler 13, 14 satır numaralarında,

·           180 kW’ı geçen fakat 210 kW’ı geçmeyenler 15, 16 satır numaralarında,

·           210 kW’ı geçen fakat 240 kW’ı geçmeyenler 17, 18 satır numaralarında, ı) 240 kW’ı geçenler 19, 20 satır numaralarında,

yer alan taşıt değerlerine ve yaşına isabet eden vergi tutarlarının %25’i oranında,

taşıt vergisi- (I) sayılı tarifenin “2- Motosikletler” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

·           6 kW’ı geçen fakat 15 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

·           15 kW’ı geçen fakat 40 kW’ı geçmeyenler bu bölümün ikinci satırında,

·           40 kW’ı geçen fakat 60 kW’ı geçmeyenler bu bölümün üçüncü satırında,

·            60 kW’ı geçenler bu bölümün dördüncü satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

b) (II) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

(I) ve (I/A) sayılı tarifelerde yazılı otomobil, arazi taşıtı, kaptıkaçtı ve benzerleri ile motosikletler dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki (II) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam AğırlıkTaşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1 – 6 yaş7-15 yaş16 ve yukarı yaş
1) Minibüs1.029680333
2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)
1900 cm3 ve aşağısı1.372856509
1901 cm3 ve yukarısı2.0751.372856
3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)
25 kişiye kadar2.5971.551680
26-35 kişiye kadar3.1142.5971.029
36-45 kişiye kadar3.4662.9401.372
46 kişi ve yukarısı4.1573.4662.075
4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)
1.500 kg.’a kadar923613301
1.501-3.500 kg’a kadar1.8671.083613
3.501-5.000 kg’a kadar2.8052.334923
5.001-10.000 kg’a kadar3.1142.6451.241
10.001-20.000 kg’a kadar3.7423.1141.867
20.001 kg ve yukarısı4.6813.7422.175

araç vergi sorgulama 7103 sayılı Kanunun 17 nci maddesiyle 197 sayılı Kanunun 2 nci maddesinde yer alan minibüs tanımının değiştirilmesi neticesinde oturma yeri onyedi kişiye kadar olan ve insan taşımak amacıyla imal edilmiş taşıtlar da minibüs olarak vergilendirilecektir.

7103 sayılı Kanunun 19 uncu maddesiyle 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine eklenen fıkralar uyarınca;

mtv sorgulama  – (II) sayılı tarifenin “2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir hacmi)” başlıklı bölümünde yer alan ve sadece elektrik motoru olan taşıtlardan, motor gücü;

·           115 kW’ı geçmeyenler bu bölümün birinci satırında,

·           115 kW’ı geçenler bu bölümün ikinci satırında,

yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında,

araç vergi hesaplama- (II) sayılı tarifedeki minibüs, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici ve benzeri taşıtlardan sadece elektrik motoru olanlar, bu taşıtlara ilişkin tarifede yaşları itibarıyla yer alan vergi tutarlarının %25’i oranında vergilendirilecektir.

c) (IV) Sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Tarifesi

araba vergileri – Uçak ve helikopterler (Türkkuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış AğırlığıTaşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)
1-3 yaş4-5 yaş6-10 yaş11 ve yukarı yaş
Uçak ve helikopterler
1.150 kg’a kadar17.37813.89610.4208.334
1.151 – 1.800 kg.’a kadar26.07220.85215.63912.510
1.801 -3.000 kg.’a kadar34.76827.81320.85216.683
3.001 -5.000 kg.’a kadar43.46434.76826.07220.852
5.001 – 10.000 kg.’a kadar52.16041.72531.29025.028
10.001-20.000 kg.’a kadar60.85548.68136.50629.197
20.001 kg. ve yukarısı69.54855.63341.72533.379

göre vergilendirilecektir.

Ayrıca, 197 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrası uyarınca; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından tutulan sivil hava vasıtaları siciline zirai ilaçlama amacıylakullanılmak üzere kayıt ve tescil edilmiş olan uçaklar için, bu tarifede belirtilen motorlu taşıtlar vergisi tutarları %25’i oranında uygulanacaktır.

.