fbpx

Arşiv etiketleri: Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Taahhüt Borcu ve Cezalı Tarhiyat Riski

Anonim ve Limited Şirketlerde Sermaye Taahhüt Borcu ve Cezalı Tarhiyat Riski

Son yıllarda , ortağın şirkete sermaye taahhüt borcunun yerine getirilmemesi nedeni ile şirketler nezdinde yürütülen vergi incelemelerinde Kurumlar vergisi yönünden cezalı tarhiyatlar önerildiği görülmektedir. Kurumlar vergisi kanunu 13. Maddesine göre önerilen cezalı tarhiyatlarda TC Merkez Bankası reeskont işlemlerinde uygulanan iskonto oranları baz alınmaktadır. ( KVK md. 13, 1 seri nolu transfer fiyatlandırması hk. G.T. ) […]