fbpx

Arşiv etiketleri: Anonim Şirket Yöneticisinin

Anonim Şirket Yöneticisinin,İstifanın Tescilinden Sonra Vergi Borcu Sorumluluğu Ortadan Kalkıyor

Danıştay 9. Daire 19.02.2013 gün, 2009/9941 E. 2013/835 K. Sayılı kararı ile Anonim Şirketin kanuni temsilciliğinden ayrıldığı dönemden önceki döneme ait amme alacağı ile ayrılmasından sonraki döneme ait olan amme alacağından sorumluluğu ayrı ayrı değerlendirmiştir. Şöyle ki; “İstem, … A.Ş.’den tahsil edilemeyen 1997/Şubat-Eylül, Kasım, Aralık dönemlerine ait kamu alacağının tahsili amacıyla kanuni temsilci sıfatıyla davacı […]