fbpx

Anayasa Mahkemesinin İptal Kararı Doğrultusunda 2000 Yılı Borcu İçin Şirket Ortağına Düzenlenen Ödeme

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı doğrultusunda 2000 yılı borcu için şirket ortağına düzenlenen ödeme emrinin iptali hakkında önemli bir Danıştay kararı 6183 sayılı AATUHK’nun 35. maddesi hükmünde 5766 sayılı kanun ile düzenlemeler yapılmış olup (geçici md.1), buna göre limited şirket ortakları hakkında geçmiş yıllardan gelen borçlar da 6.6.2008 tarihinden sonra tahsil edilmemiş bulunan amme alacakları hakkında […]