fbpx

Arşiv etiketleri: Amme Alacağının Takip Usulü Nedir ?

Amme Alacağının Takip Usulü Nedir ?

Amme Alacağının Takip Usulü Nedir ? , 6183 sayılı kanunun 54. maddesi hükmünde,kamu alacağının cebren tahsil ve şekilleri ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Buna göre, ödeme müddeti içinde ödenmeyen kamu alacağı tahsil dairesi tarafından zorla tahsil olunur. Cebren tahsil yönteminde ise, aşağıda sayacağımız şekillerden herhangi birisinin uygulanması suretiyle işlem tamamlanacaktır. 1. Kamu borçlusu tahsil dairesine teminat sunmuşsa, […]