fbpx

Arşiv etiketleri: Amme Alacağı Kesinleştirilmeden İkincil Amme Borçlularına E-Haciz Uygulaması

Amme Alacağı Kesinleştirilmeden İkincil Amme Borçlularına E-Haciz Uygulaması

Amme Alacağı Kesinleştirilmeden İkincil Amme Borçlularına E-Haciz Uygulaması ,Vergi Daireleri Otomasyon Projesinin (VEDOP 3) önemli ayaklarından birisi olan e-haczin uygulamalarında bir takım problemler vardır.[1] Bu problemlerden başlıcalar aşağıda olduğu gibi özetlenebilir: Borçlu mükelleflerin banka hesabına haciz uygulanan mükellefe ödeme emri tebliğ edilmeden e-haciz işlemi uygulanması. E-haciz uygulanabilmesi için mutlak surette ödeme emri tebliği ve kesinleştirme […]