fbpx

Arşiv etiketleri: Altyapı Katılım Payı Ödemeleri

Altyapı Katılım Payı Ödemeleri

Belediye, İl Özel İdaresi vb. kamu kurumları tarafından gerçekleştirilen ve ilgili turizm tesisinin doğrudan ya da dolaylı olarak faydalandığı alt yapı harcamalarının finansmanına katkı olması açısından Belediye Gelirleri Kanunu ve ilgili turizm mevzuatı kapsamında ödenmesi gereken alt yapı katılım paylarının; Mali kazancın tespitinde doğrudan indirim konusu yapılması, Amortisman yoluyla itfa edilmesi, (gayrimaddi hak olarak) Tesis […]