2018 Yılı Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası ( ALSMO ) Defter Tasdik Ücret Tarifesi

1 İŞLETME-SERBEST MESLEK DEFTERİ

A İŞÇİSİZ 550,00 TL
B 1-9 İŞÇİLİ 770,00 TL
C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 1.150,00 TL

2 BİLANÇO DEFTERİ (ŞAHIS)

A İŞÇİSİZ 1.200,00 TL
B 1-9 İŞÇİLİ 1.850,00 TL
C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 2.400,00 TL

3 ŞİRKETLER

A İŞÇİSİZ 1.400,00 TL
B 1-9 İŞÇİLİ 2.050,00 TL
C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 2.750,00 TL
D TASFİYE SÜRECİNDEKİ VE GAYRİ FAAL ŞİRKETLER 1.200,00 TL

4 ELEKTRONİK ORTAMDA DEFTER

A İŞÇİSİZ 1.900,00 TL
B 1-9 İŞÇİLİ 2.750,00 TL
C 10 VE DAHA FAZLA İŞÇİLİ 3.750,00 TL

2018 YILI DEFTER TASDİK VE HAZIRLIK GİDERLERİ ÜCRETLERİ
** HER ŞUBE İÇİN %Ϯ0 DÖNEM TASDİK GİDERİ ALINIR
** KAPANŞ TASDİKLERİ İÇİN TARİFEYE İLAVE ϯ00,00TL ALINIR