fbpx

Alışı Sahte Olanların Satışları

Danıştay 9. Dairesi Tarih: 16.04.2009 Esas No   : 2008/3445 Karar No  : 2009/1801 VUK Md. 359 KDVK Md. 29 ALIŞI SAHTE OLANLARIN SATIŞLARI Bir mükellefin alışlarının bir kısmının veya tamamının sahte olmasından hareketle, satışlarının da sahte olduğu sonucuna ulaşılmak suretiyle yapılacak yorum ticari hayatın gerçekleriyle örtüşmez. İstemin Özeti: Davacı hakkında bir kısım alışlarını sahte faturalarla belgelendirdiği yolunda düzenlenen vergi […]