fbpx

Alacaktan Vazgeçilmesi Halinde Yapılacak Kayıt

Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Tarih     : 15.06.2007 Esas No  : 2007/20 Karar No  : 2007/211 VUK Md. 322 ALACAKTAN VAZGEÇİLMESİ HALİNDE YAPILACAK KAYIT 1998 yılında alacak kaydedilen ve tahsil edilemeyen alacaktan, karşılıklı olarak tarafların feragati üzerine, mahkemece feragat nedeniyle davanın reddine karar verildiğinden, 2002 yılında zarar yazılmasında yasal düzenlemeye aykırılık bulunmadığı hk. İstemin Özeti: 2002 yılı işlemleri incelenen davacı […]