fbpx

Arşiv etiketleri: Alacak ve Hakların Haciz Bildirisine İtiraz

Gelir İdaresi Başkanlığı İşlemlerine Karşı Haklar

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii                 İkmalen, Re’sen ve İdarece Yapılan Tarhiyatlar İçin Vergi/Ceza İhbarnamesinin Tebliği   Mücbir Sebep Hükümlerinden Yararlanma Hakkı     213 sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 13,15, 111 Belirli bir müracaat süresi öngörülmemiştir. Ancak, mücbir […]