fbpx

Adreste Bulunamama Nedeniyle Tüm Faturaların Gerçeği Yansıtmadığı İddiasının Yersizliği

Danıştay 4. Daire Tarih         : 06.02.2007 Esas No   : 2006/4226 Karar No  : 2007/224 VUK Md. 3/B, 134 ADRESTE BULUNAMAMA NEDENİYLE TÜM FATURALARIN GERÇEĞİ YANSITMADIĞI İDDİASININ YERSİZLİĞİ Sadece faturayı düzenleyen firmanın adresinde bulunamaması nedeniyle firmanın düzenlediği tüm faturaların gerçeği yansıtmadığı sonucunu varılmasının mümkün olmadığı. İstemin Özeti: 2002 yılı işlemlerinin incelenmesi sonucu düzenlenen vergi inceleme raporuna göre davacı adına, 2002/8, […]