fbpx

Muhasebat Genel Müdürlüğü İşlemlerine Karşı Haklar

  MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEMLERİ İşlem türü Vatandaşın Hakları Hakkın Dayanağı Müracaat Süresi Müracaat Mercii       Vezneden Para Tahsilatı   Dilekçe Hakkı 3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun Madde 3   Her zaman Malmüdürlüğü/ Defterdarlık Üst Makamlara Başvurma Hakkı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Madde 11 İdari dava açma süresi olan […]